Miroslav Opava

  • 2002

Počátkem společnosti Miroslav Opava byl duben 2002, společnost se zabývala výhradně přípravnými zemními prácemi pro stavby, jakými byly zemní práce bagrem.

  • 2003

Po překonávání mnoha úskalí se již v roce 2003 společnost začala rozrůstat o nákladní vozidla.

Díky možnosti rozvozu materiálů se tato společnost začala zabývat i nákupem a prodejem sypkých materiálů.

Cílem bylo zabezpečit veškeré potřeby stavbařů a poskytnout jim „kompletní servis“.

Vzhledem k růstu počtu vozidel a zaměstnanců bylo nezbytné opatřit také fungující zázemí společnosti, které se nám podařilo vytvořit v Mariánských Lázních v blízké těsnosti betonárny.

Firma se nezaměřuje pouze na regionální dopravu a práce, ale s některými společnostmi dokonce cestuje po celé republice, podle požadavků zákazníka. Společnost vzrůstá nejen díky úsilí majitele, ale také díky zaměstnancům, kteří se od počátku podíleli a podílí na chodu společnosti.

Naše společnost se dostala do povědomí nejen dalších místních společností, se kterými spolupracujeme, ale jsme i dodavatelem služeb a materiálů např. pro společnosti EUROVIA CS, a. s., KAMENOLOMY ČR, skupina Českomoravský beton, Vodohospodářské stavby Teplice, STAFIN a.s., VIALIT Soběslav …

  • 2013

Doufáme, že společnost se bude za pomoci celého kolektivu dále rozrůstat a plnit všechna přání kplné spokojenosti zákazníků. …